Aikido Enbukai(previous)

The 17th Osaka Aiki Shuren Dojo Enbukai (November 12, 2017) (Posted the first performer)Enbukai ( 2017/ Nov/12 )

 

合気道演武会